Kontakty

Ice Skating Trnava, o.z.

poštová adresa Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava

IČO 50654926

IBAN SK30 7500 0000 0040 2694 5000


Mgr. Miroslav Bokor

predseda klubu / hlavný tréner

iceskatingslovakia@gmail.com

Válkyová Jana

organizačný pracovník

+421 907 898 684

iceskatingslovakia@gmail.com