Členovia

V našom klube sú aktuálne členovia rozdelení do troch skupín.

  • SKUPINA A – výkonnostný pretekári v rôznych vekových kategóriach s najväčším počtom tréningových jednotiek a reprezentujú klub na pretekoch v SR ako aj medzinárodných podujatiach
  • SKUPINA B – korčuliari, ktorí už môžu pretekať
  • SKUPINA C – prípravka pre začínajúce a mierne pokročilé deti

Skupina A

Skupina B

Skupina C